Bedre ventilation af dit indeklima

I boligen produceres der dagligt store mængder fugt, dels ved bad, madlavning og tøjtørring, dels ved beboernes fugtafgivelse. Derfor skal boligen ventileres tilstrækkeligt for at sikre, at den fugtige luft sammen med den dårlige lugt og afgasningen fra byggematerialerne kommer ud af boligen og at vi dermed kan trives godt.

I ældre huse kan utætheder som sprækker og revner sørge for tilstrækkelig ventilation. På den anden side betyder utæthederne at der er et større varmetab, at der kan være problemer med træk, at der er store temperaturforskelle mellem gulv og loft, og at der kan være fugt- og mugproblemer på kolde flader og ved kuldebroer.

Mange boliger er i dag så højisolerede og tætte, at der er problemer med ventilationen og dermed at få den fugtige indeluft ud. Ventilation kan ske af naturlig vej ved at tilføre ventilation gennem ventilationslemme, spalter og vinduesudluftning og ad mekanisk vej via udsugning gennem emhætten i køkkenet og ventilatorer i badeværelset.

Har du et helt tæt hus er det en god ide at anvende en varmeveksler, hvor den luft, der suges ud fra køkken og bad opvarmer den luft, der blæses ind i huset. Ved at vælge en varmeveksler med stor energieffektivitet og lille støjniveau kan du spare op til 45% af energiforbruget til ventilation. Se også under hårde hvidevarer (emhætter) og udluftning i bad.

Indeklimaet påvirkes også af bygningens materialer. Her er der hjælp at finde i det frivillige indeklimamærke, der stiller krav til byggematerialerne i deres brugsfase.

Skriv et svar