Gennemse Kategori

Interiør

Bedre ventilation af dit indeklima

I boligen produceres der dagligt store mængder fugt, dels ved bad, madlavning og tøjtørring, dels ved beboernes fugtafgivelse. Derfor skal boligen ventileres tilstrækkeligt for at sikre, at den fugtige luft sammen med den dårlige lugt og afgasningen fra byggematerialerne kommer ud af boligen og at vi dermed kan trives godt. Læs Videre

Sådan forbedrer du din opvarmning

Ca. 40% af Danmarks energiforbrug går til opvarmning og bygningsdrift herunder varmt vand. Varmetabet sker gennem tag, gulv og ydervægge, gennem vinduer og døre, gennem utætheder og gennem ventilationssystemet. Læs Videre

Forskellige typer af varmeforsyning

Et varmepumpeanlæg anvender varmeenergien i de lave temperaturniveauer fra omgivelserne (jord og luft) og omdanner den til brugbar energi ved en højere temperatur, så energien kan anvendes direkte til opvarmningsformål af rum og brugsvand. Læs Videre