Derfor bør du vælge biomasse

Biomasse omfatter organisk materiale, der er dannet vha. fotosyntese – undtagen brændsler som kul, olie, gas og tørv. Anvendelse af træ medfører fordele for både din pengepung og miljøet.

Træbrændsel (brænde eller piller) er billigere end olie. Fyring med træ bidrager stort set ikke til drivhuseffekten og resulterer i mindre svovl til omgivelserne og dermed mindre syreregn end olie.

Biobrændsler er stort set CO2-neutrale, da de under væksten optager en mængde CO2, som svarer til den mængde, der udledes i forbrændingsprocessen eller i nedbrydningsfasen (energiforbrug til høstning, forarbejdning og transport giver dog en mindre CO2 -udslip).

Det store problem ved individuel anvendelse af biobrændsler er udsendelsen af røg og ultrafine partikler, som er meget kraftigt mistænkt for medvirkende årsag (sammen med partikler fra især dieselbiler uden partikelfilter) til for tidlige dødsfald, kræftsygdomme samt astma og allergitilfælde.

Derfor bør individuel fyring med biobrændselskedler kun tages i brug, hvor bygninger ligger ret langt fra hinanden og derfor ikke i tæt bebyggelse som f.eks. i villakvarterer.

Biobrændsler til enfamilieshuse er typisk almindeligt kløvet træ, træpiller (sammenpresset savsmuld), korn eller træflis. Biobrændselskedler afgiver varmen til radiatorerne på samme måde som en oliefyret kedel og kan være med til opvarmning af rum og varmt vand.

Ved fyring med biomasse er det en god løsning at supplere med et solvarmeanlæg, der kan sørge for det varme vand om sommeren. Brænde- og masseovne bruges oftest som supplement til centralvarme eller elvarme.

Der er en god ide at vælge de mest energi- og miljøskånsomme biobrændselskedler, når du skal købe et ny anlæg. Det er godt for både pengepung og miljø. Find en installatør, der er omfattet af KSO-ordningen.

Skriv et svar