Det du ikke vidste om vand

99% af alt drikkevand er grundvand og derfor fra naturens hånd så rent, at det kun skal iltes og filtreres på vandværket før det sendes ud til forbrugerne. Når du derfor åbner for vandhanen kan du altid forvente frisk og rent vand.

Grundvandet er imidlertid flere steder truet af forurening som konsekvens af fortidens synder (gamle lossepladser, industrivirksomheder brug af sprøjtegifte m.v.). I byområderne bruger vi mere grundvand end der dannes lokalt og derfor transporteres der vand til byområderne.

Der er penge at spare ved at spare på vandet, men du er også med til at passe på naturen, idet vandstanden falder hvis der bruges mere grundvand end der pumpes op.

Hver eneste københavner bruger 121 liter vand om dagen, så der er gode muligheder for at spare 10-15% på vandet uden at det går ud over komforten ved f.eks. at vælge en vandbesparende bruser, når den gamle skal skiftes ud, ved at sætte vandbesparende luftindblandere (perlatorer) eller vandbegrænsere i vandhanerne og vælge et vandbesparende toilet og huske at få toilettet repareret, hvis vandet løber.

Energimærkningen af hårde hvidevarer tager også vandforbruget med i beregningen således, at man normalt også vil få lavere vandforbrug med et bedre energimærke. På det varme brugsvand kan der spares helt op til 73% af dagens forbrug.

Du skal huske på, at der bruges energi til opvarmning af det varme vand. Faktisk bruger du nok 1/5 af dit energiforbrug på varmt vand, så ved at spare på det varme vand sparer du også energi og penge.

I dag er det muligt at anvende regnvand til toiletskyl, havevanding, cykel- og bilvask samt til tøjvask. Ved at bruge regnvand der, hvor vand af drikkevandskvalitetet ikke er nødvendigt, sparer du både på pengene og på naturens ressourcer.

Der må kun opsamles regnvand fra bestemte typer tage og bestemte typer beholdere og der stilles krav til hvor beholderne skal placeres og hvordan vandet skal filtreres m.v.

Skriv et svar