Fjernvarme vs. gasfyr – Dette skal du tænke over

Anvendelse af fjernvarme til opvarmning er en del af den kollektive energiforsyning, hvor flere forbrugere har et fælles “fyr” på varmeværket i stedet for at have hver sit (oliefyr).

Fjernvarmevandet varmes op på fjernvarmeværket og pumpes ud til dit hus, hvor varmen overføres til centralvarmevandet. Efter brug returneres det afkølede fjernvarmevand til varmeværket, hvor det igen varmes op og sendes ud. I dit hus er der ofte installeret en varmeveksler, som overfører varmen fra fjernvarmevandet til vandet i bygningens centralvarmesystem og varmtvandsbeholder.

Mere end 90% af fjernvarmeforsyningen er baseret på overskudsvarme fra industrielle processer fra fælles produktion af elektricitet på centrale og decentrale kraftvarmeværker samt fra affaldsforbrændingsanlæg med kraftvarmeproduktion.

Desuden produceres 5-7% på forskellige typer biobrændselsanlæg samt store centrale solvarmeanlæg og jordvarme på forsøgsbasis. Mindre end 5% af den samlede fjernvarmeproduktion er baseret på afbrænding af kul olie og naturgas på egne kedelanlæg.

I dag er der ingen lovmæssige krav om vedligeholdelse af dit fjernvarmeanlæg ligesom der ingen energimærkning eksisterer for fjernvarmeunits. Alligevel er det en god ide at vedligeholde dit fjernvarmeanlæg regelmæssigt, da det øger levetiden og sikkerheden og sikrer, at dit anlæg kører optimalt.

Gasfyr

Ved naturgas pumpes naturgassen fra gasfelterne ind i dit hus, hvor gassen brændes af og varmen overføres til centralvarmevandet. Anvendelsen af naturgas medfører betydelige fordele for både miljøet og arbejdsmiljøet.

Naturgas anses for at være det reneste fossile brændsel og anvendelsen af naturgas i stedet for kul og olie betyder et renere miljø, idet udledningen af kuldioxid, svovldioxid og kvælstofilter formindskes.

Arbejdsmiljøet er langt bedre, fordi fyring med naturgas kan foregå automatisk og løbende, uden at mennesker skal håndtere brændslet.

Naturgassen kan også på andre måder forbedre arbejdsmiljøet, f.eks. ved mindre støj. Der ligger en stor økonomisk besparelse i at udskifte et ældre gasfyr med en nyt energimærket kedelanlæg, du kan spare helt op til 25%.

Der er kun lovpligtige krav om at alle anlæg med “åben forbrænding” skal have et serviceeftersyn hver andet år, mens andre typer som f.eks. kondenserede kedler ikke skal. Det anbefales også at få disse serviceret for at sikre, dit anlæg kører optimalt.

Skriv et svar