Fordelene ved solenergi

Solenergi er en direkte udnyttelse af solens stråler, der enten kan omdannes til varmeeller elektricitet. Det er en attraktiv energikilde, da den findes på alle kvadratmeter verden over.

Der findes to typer solvarme; aktiv og passiv solvarme. Passiv solvarme stammer fra det solindfald, som kommer gennem vinduer og solvægge, mens den aktive solvarme er den varme, der opsamles i et solvarmeanlæg.

Et solcelleanlæg producerer elektricitet med solen som energikilde. Fordelen ved disse anlæg – ud over produktion af miljørigtig energi – er at de ikke har nogen bevægelige dele og ikke genererer støj.

Solenergicentret om solceller til brug til el-produktion og solvarme til brug for opvarmning af varmt vand.

Vedvarende energi såsom vindenergi og solceller kan producere strøm på en mere ren måde i forhold det produktion med kulfyrede kraftværker til gavn for et renere miljø og frem mod en bæredygtig energiforsyning. Ved at købe en andel i et vindmøllelaug som f.eks.

Middelgrundens Vindmøllelaug spares miljøet årligt for afbrænding af 333kg kul i kraftværkerne. Du kan også købe en andel i et solcellelaug og dermed være med til at fremme udbredelsen af solceller (se under solenergi). Endelig kan du købe et gør det selv solcelleanlæg for at få dine egene erfaringer med solceller.

Nogle hurtige facts

Solar City Copenhagen er en forening der arbejder for, at København bliver demonstrationsområde for solenergianlæg og energioptimeret byggeri. Målet er at bidrage til en mere bæredygtig og CO2-neutral energiforsyning.

Københavns Solcellelaugs overordnede formål er at udbrede kendskabet til solcellen og dens anvendelse. Konkret er formålet at skabe elektricitet vha solenergi, at sælge den derved producerede el til den højst opnåelige pris og at sikre andelshaverne det bedst mulige økonomiske grundlag.

For at stimulere udviklingen på solcelle-området har Københavns Energi tegnet kontrakt med flere uafhængige ejere af nyopførte solcelle-anlæg. Anlæggene er opført uden støtte, og dit køb af Solstrøm® er således direkte med til at styrke efterspørgslen efter miljørigtig energi på markedsvilkår.

KSO-ordningen er en kvalitetsordning, hvis formål er at sikre en høj standard ved installation og service. Liste over solvarmeinstallatører, der er godkendt ifølge KSO.

Skriv et svar