Forskellige typer af varmeforsyning

Et varmepumpeanlæg anvender varmeenergien i de lave temperaturniveauer fra omgivelserne (jord og luft) og omdanner den til brugbar energi ved en højere temperatur, så energien kan anvendes direkte til opvarmningsformål af rum og brugsvand.

Varmepumper bruges hovedsagligt til opvarmning af bygninger og/eller opvarmning af varmt brugsvand. En varmepumpe kan levere 2,5 – 5 gange så meget varme, som den tilførte elektricitet.

Effektfaktoren anvendes som mål for varmepumpers effektivitet. Den gennemsnitlige effektfaktor i løbet af et år ligger typisk på 2,3 – 3,7. Den er naturligvis mindst om vinteren, hvor temperaturen i luften er lavere end om sommeren.

Der findes flere anlægstyper:

jord/vand: henter energi fra en jordslange, energiabsorber eller grundvand og afgiver den til vandbaseret afgiversystem,

luft/vand: henter energi fra udeluften og afgiver den til et vandbaseret afgiversystem,

luft/brugsvand: henter energi fra afkastluft, udeluft eller jordslange og afgiver den til brugsvandsbeholder,

luft/luft: henter energi fra udeluften og afgiver den til indeluften.

Fælles for alle typer er, at der skal drivenergi til at drive anlægget – normalt el. Ved nybyggeri eller hvor der er installeret radiatorer er jordvarme eller luft/vand varmepumper at foretrække. Har du f.eks. elvarme er det fordelagtigt med en energieffektiv luft/luft varmepumpe.

Oliefyr

Et oliefyr består af en oliebrænder og en oliekedel. Varmen overføres til centralvarmevandet. Skorstenen er vigtig for at lede den varme røg bort. For at opnå den højeste energieffektivitet skal de tre ting være tilpasset hinanden.

Anvendelse af olie til opvarmning er en dyr opvarmningsform samtidig med at det belaster miljøet med udledning af kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2) og kvælstofilter (NOx) Derfor er der mange fordele ved at skifte oliefyret ud med centralvarme baseret på naturgas eller fjernvarme, hvor det er muligt – det giver et renere miljø (mindre udledning af kuldioxid, svovldioxid og kvælstofilter).

Du kan også udskifte din eksisterende oliekedel med en ny effektiv kedel og dermed opnå en økonomisk besparelse på op til 25%, få et renere miljø samtidig med at du får mere plads.

Det skyldes, at ældre traditionelle fyr kun udnytter 60-70% af den tilførte energi, mens nye energieffektive fyr udnytter op til 90-100% af den tilførte energi til varme. Desuden er varmetabet gennem skorsten og kedlen minimeret.

Det er altid en god ide at sørge for god vedligeholdelse af dit anlæg for at sikre, at det kører optimalt – og husk de ny regler for hvornår olietanke er forældede.

Skriv et svar