Gode råd inden du bygger carport

Er du husejer og er træt af, at bilen holder udenfor i al slags vejr, kan du overveje at opføre en carport. Som al anden tilbygning er det ikke noget man bare lige opfører. Der gælder en lang række regler. De vigtigste får du her:

De vigtigste regler står i bygningsreglementet afsnit om garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger. Læs derfor bygningsreglementet før du går i gang. Mangler du den nødvendige opstartskapital, så kan du se mere her.

Der finds forskellige regler for materialebrug. Især skal man sætte sig ind I reglerne, for så vidt angår tagbeklædningen. Så finds der en klar regel for, hvor tæt carporten må placers I forhold til nabo og offentlig vej eller sti. Hvis carporten er under 35 m2, som de fleste vil være, skal den placers mindst 2,5 meter inde på din egen grund, både I forhold til nabo og vej. Højden på carporten må højst være 1,4 gange afstand til nabo/vej. Er den placeret 2,5 meter fra skel, må den være 2,5 x 1,4 m = 3,5 meter høj.

SE OGSÅ Sådan pifter du bedst stuen op

Man kan godt bygge tættere på nabo og vej end 2,5 meter. Men så træder nogle skærpede regler I kraft. Blandt andet skal carporten monteres med tagrender, så regnvandet opsamles på egen grund. Desuden må carporten være maks. 2,5 meter høj.

En carport må, af hensyn til brandsikkerheden, normalt ikke placers tættere end 2,5 meter fra andre bygninger, også dem på egen grund. Der findes dog regler der gør, at du I særlige tilfælde kan sammenbygge carport med andre bygninger.

SE OGSÅ Bør du reparere eller udskifte taget?

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at tjekke netop din kommunes lokalplaner og servitutter. Dem kan du finde på kommunens hjemmeside eller på ois.dk. Desuden kan der være begrænsninger I forhold til naturbeskyttelseslinjer.

Hvis du bygger en carport uden at leve op til de førnævnte beskrivelser, risikerer du, at måtte rive carporten ned igen.

Skriv et svar