stoppet toilet

Design dit eget badeværelse

Hvordan dit badeværelse er indrettet er faktisk 100 % op til dig selv! Du behøver hverken at være håndværker, rigmand eller finde en rig oliesheik for selv at kunne bestemme, hvordan badeværelse indretningen ser ud fra A-Z! Læs Videre

Sådan forbedrer du din opvarmning

Ca. 40% af Danmarks energiforbrug går til opvarmning og bygningsdrift herunder varmt vand. Varmetabet sker gennem tag, gulv og ydervægge, gennem vinduer og døre, gennem utætheder og gennem ventilationssystemet. Læs Videre

Forskellige typer af varmeforsyning

Et varmepumpeanlæg anvender varmeenergien i de lave temperaturniveauer fra omgivelserne (jord og luft) og omdanner den til brugbar energi ved en højere temperatur, så energien kan anvendes direkte til opvarmningsformål af rum og brugsvand. Læs Videre