Sådan forbedrer du din opvarmning

Ca. 40% af Danmarks energiforbrug går til opvarmning og bygningsdrift herunder varmt vand. Varmetabet sker gennem tag, gulv og ydervægge, gennem vinduer og døre, gennem utætheder og gennem ventilationssystemet.

Der er store muligheder for at spare på energi til rumopvarmning, faktisk kan der samlet spares helt op til 85% af energiforbruget uden det går ud over komforten.

Der er også et stort potentiale for at bruge vedvarende energi til opvarmning. Boligens varmesystem kan være et varmesystem baseret på varmt vand eller varm luft, der pumpes rundt i huset eller på elektricitet (elvarme).

Størstedelen af boligerne i Danmark har et centralvarmesystem baseret på vand, enten med radiatorer i hvert rum eller som gulvvarme. I begge tilfælde er der et rørsystem, der forsyner huset med varme, som udspringer fra det centrale varmesystem.

Det centrale varmesystem kan være baseret på olie, fjernvarme eller naturgas og producerer ofte også varmt vand. Centralvarmevandet pumpes rundt til boligens radiatorer og/eller gulvvarmen ved hjælp af en cirkulationspumpe og her kan du spare energi ved at installere en sparepumpe (nedsætter dens forbrug med 25-50%).

Du kan også spare energi ved at sætte termostater på radiatorerne og dermed udnytte den gratis varme fra solen, lamper, TV og personer i boligen.

Et varmesystem baseret på luft vil oftest være en del af ventilationssystemet. Ved meget små varmebehov (huse i lavenergiklasse 1 eller passiv huse) kan varmeforsyning via ventilationskanalerne være et godt alternativ til centralvarme baseret på vand.

Skriv et svar